Nagaratharonline.com
 
NEWS REPORT: Unapproved plots : அங்கீகாரம் பெற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம்  Jul 20, 17
 
20/10/2016 முன்பு பதிவு செய்த, அங்கீகாரம் பெறாத வீட்டு மனை நிலம் மற்ற நிலங்களை முறைப்படுத்தி அரசிடம் அங்கீகாரம் பெற www.tn.gov.in/tcp என்ற இணையதளத்தில் தேவையான ஆதாரங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விபரங்களுக்கு இணையதளத்தை பார்க்கவும்